Nyheter

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 
 • 07 May 2020 1:24 PM | Anonymous


  ved styret innkaller herved til utsatt årsmøte for Tøyen Sportsklubb tirsdag 9. juni 2020 fra kl. 18.00 - 19.30. 

  Årsmøtet avholdes i Tøyen Arena Monradsgate 9, 0578 Oslo (plassen mellom Munch- museet og hovedinngangen på botanisk hage). Evt. elektronisk ved for mange deltakere.

  Som følge av myndighetenes til enhver tid gjeldende helseråd kreves forhåndspåmelding for deltakelse. Hvis antall forhåndspåmeldte deltakere overskrider gjeldende helseråds bestemmelser på møtedatoen vil møtet foregå online via microsoft teams (de påmeldte vil da få tilsendt link til møtet i forkant på møtedatoen).

  Frist for påmelding er tirsdag 9.6.2020 kl. 12.00. Meld deg på til årsmøtet HER!

  Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

  Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

  Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen innen 26. mai 2020 gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

  Alle nødvendige saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert fortløpende i denne nyhetsposten.

  Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes per e- post til toyensportsklubb@gmail.com innen tirsdag 26. mai 2020 (merkes "årsmøtesak").


  Midlertidig saksliste (før innkomne forslag)

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.

  2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

  3. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne årsmøteprotokoll.

  4. Behandle årsberetning for Tøyen Sportsklubb 2019.

  5. Behandle årsregnskapet 2019 for Tøyen Sportsklubb i revidert stand.

  6. Behandle innkommende forslag og saker

  7. Fastsette medlemskontingent for Tøyen Sportsklubb 2020

  8. Vedta budsjett for Tøyen Sportsklubb 2020

  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2020

  10. Foreta valg av:

  a. Nestleder (for 2 år)

  b. 2 styremedlemmer (for 2 år)

  c. Minimum 3 varamedlemmer for 1 år.

  d. 1 revisor (for 2 år)

  e. Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem som innstilles av styret)


  Endelig saksliste og øvrige dokumenter til årsmøtet 2020 legges ut fortløpende og kan lastes ned HER. Alle dokumenter vil være tilgjengelig senest tirsdag 2. juni 2020

  Her finner du Idrettslagets lovverk


  Med vennlig hilsen

  Styret/ Tøyen Sportsklubb

 • 16 Mar 2020 5:15 PM | Anonymous

  Hei alle! Vi har dessverre fått beskjed om at en av trenerne våre har symptomer på Corona... Ikke testet eller bekreftet, men vi operer etter føre var-prinsippet hele veien. Personen var i hallen sist onsdag frem til kl. 19.00, noe også flere av våre medlemmer, foreldre og andre trenere var.

  Dette gjør at vi må ta ekstra hensyn og all aktivitet gjort av hjelpekorpset derfor vil alle hjelpeaktiviteter måtte foregå via digitale flater og at vi prioriterer leksehjelp, live helseopplysning og underholdningsportal for, framfor fysisk bistand de nærmeste ukene til vi vet noe mer.


  Lyst til å hjelpe lokalt? Vi har etablert TSK/ TAK hjelpekorps som skal prøve å bidra i denne rare tiden. Les om hvordan du kan bidra på https://www.facebook.com/groups/231558024694955/


  Møtet i dag utenfor hallen / digitalt pågår som planlagt, med god avstand til hverandre.


 • 13 Mar 2020 6:44 PM | Anonymous

  Styret i Tøyen Sportsklubb har vedtatt at årsmøtet som etter planen skulle avholdes torsdag 26.3 utsettes på ubestemt tid. Ny innkalling vil lanseres når vi har en dato klar.

  #HeiaTøyen #HeiaNorge #HeiaVerden

 • 13 Mar 2020 6:40 PM | Anonymous

  TØYEN ARENA ER NÅ HELT STENGT! Samtidig utvider vi tidsrommet for nedleggelse av alle aktiviteter (vi har tidligere gått ut med 14 dager) til nå å være på ubestemt tid.

  Vi følger helsemyndighetenes og Norges idrettsforbunds påbud og anbefalinger og informerer alle når vi vet mer.

  #HeiaTøyen #HeiaNorge #HeiaVerden

 • 10 Mar 2020 9:23 PM | Anonymous

  VIKTIG MELDING:

  Vi innfører med umiddelbar virkning følgende tiltak for smitteforebygging av koronavirus:

  - Personer og barn av personer som har vært i områder med smitte bes om å holde seg borte fra trening i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

  - Grundig håndvask før og etter trening/kamp

  - Vi dropper håndhilsing både før, under og etter trening/kamp

  - Unngå å hoste på andre eller i hendene.

  - Personer med symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker) bes holde seg borte fra trening i 14 dager.

  Tiltakene er basert på gjeldende råd fra norske helsemyndigheter.

  Vi ber ALLE respektere og overholde tiltakene.

  Takk


 • 07 Feb 2020 1:46 PM | Anonymous


  ved styret innkaller herved til årsmøte for Tøyen Sportsklubb torsdag 26. mars 2020 fra kl. 18.00 - 19.30. Årsmøtet avholdes på Tøyen skole (Personalrommet), Hagegt. 19, 0578 Oslo

  Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

  Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

  Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

  Alle nødvendige saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert fortløpende i denne nyhetsposten, samt på klubbens facebookside.

  Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes per e- post til toyensportsklubb@gmail.com innen 12. mars (merkes "årsmøtesak").

  Alle dokumenter vil være tilgjengelig senest onsdag 20.3 (7. dager før møtet) i henhold til idrettslagets lovverk.

  Fullstendig sakliste og alle saksdokumenter vil være tilgjengelig i denne saken (under)  i løpet av 19. mars (1 uke før møtet).


  Dokumenter til årsmøtet 2020

  Midlertidig agenda årsmøtet 2020.pdf (Endelig foreligger senest 20.3)

  Endelig Agenda etter frist for innkomne forslag (12.3)

  Forslag til foretningsorden 2020.pdf

  Styrets årsmelding

  Årsregnskap 2019 (signert av styret og revisorer)

  Revisors beretning årsregnskapet 2020

  Styrets forslag til årskontingent 2020

  Virksomhetsplan 2019 - 2023 (forslag)

  Styrets forslag til budsjett 2020

  Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2020

  Styrets innstilling til valgkomite for 2020

  Idrettslagets lovverk

 • 25 Aug 2019 12:11 PM | Anonymous

  Styret i Tøyen Sportsklubb innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for Tøyen Sportsklubbs medlemmer

  Dato: 10.9.2019

   Sted: Aktivitetshuset K1 , Kolstadgt. 1 0652 Oslo

   Tid: 17.30 – 18.30    

  Alle medlemmer har møterett på ekstraordinært årsmøte. Medlemmer som har fylt 15 år, og har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

  AGENDA

  1.      Godkjenne de stemmeberettigede.

  2.      Godkjenning av innkallingen og sakslisten

  3.      Valg av dirigent, referent og to til å undertegne årsmøteprotokoll

  4.      Saker til behandling er:

  Innmelding av Tøyen Sportsklubb i følgende idrettsforbund

  -        Norges Fotballforbund

  -        Norges Basketball forbund

  -        Norges Bandyforbund

  Vel møtt!

  Hilsen styret i Tøyen Sportsklubb


 • 07 Jul 2019 6:38 AM | Anonymous


  Da har vi stor glede av å kunngjøre at vi får lov til å ha hallen åpen på dagtid for lokalbefolkningen:-).

  Vi kommer til å ha GRATIS AKS og barnehagetilbud for utvalgte skoler og barnhager i Gamle Oslo og Günerløkka 15 timer i uken, men alt utover dette før klokken 16.00 i ukedagene  ønsker vi å leie ut på fast (ukentlig) basis til øvrige kommunale barnehager, skoler, Aktivitetsskoler, private barnehager og kommunale foretak (frisklivssentral, voksenopplæring, arbeidstreningsgrupper ++++), samt ideelle organisasjoner med brukergrupper som har behov for trim på dagtid.

  Priser: 

  Hele flerbrukshallen 450 per time - Ca 17 100 i året (38 uker)

  2/3 av flerbrukshallen 300 per time - Ca 11.400 (38 uker)

  1/3 av flerbrukshallen 150 per time - ca 5700 i året (38 uker)

  NB! Vi kommer kun til å leie ut 1/3 hall hvis vi har minst 2 leietakere samtidig slik at vi får dekket utgifter til tilsynsvakt. 

  Er det aktuelt for dere å leie hallen på dagtid MÅ dere fylle ut dette "online" skjemaet, så kontakter vi dere direkte: https://forms.gle/Zxt1hw7tUkUfr95P7

  Dere finner info om hallens fasiliteter øverst i skjemaet når dere trykker på linken! • 05 Jun 2019 4:31 PM | Anonymous

  Sommerleir (Sailcamp) på Strandheim (Røyken)


  Hei! I samarbeid med Sjøkorpset i Oslo har vi i TSK gleden av å kunne tilby våre medlemmer født 2008 (5. klasse) – 2005 (8 klasse) et begrenset antall GRATIS plasser på Sommerleir ved Leirsted Strandheim (Røyken Kommune) i tidsrommet 27.7 - 2.8.2019.

  Tidsrom: Lørdag 27.juli, kl. 10.00 – Fredag 2.august, kl. 1400 (6 døgn)

  Aldersgruppe: Barn født 2005- 2008

  Oppmøte: Oppmøte og henting på leirstedet Strandheim (det går rutebuss fra Bussterminalen)

  På Strandheim er det fokus på seiling og sjø. Vi har tilgang på 100m med strandlinje + et stort skjermet område for andre aktiviteter inkludert fotballbane. Barna bor i hytter på land. Dagene blir fylt med jolleseiling (bl.a. RS Feva, Walker-bay, lasere), seiling av større båter, bading, lek og andre aktiviteter. Dette er en fin tur for deg som ikke har deltatt på noen av våre turer før. NB! Lommepenger tilkommer- Det er kiosk på stedet.

  Søk om plass på ett, eller begge arrangementer HER (hvis dere søker plass for flere barn, må det fylles inn en søknad per barn). Påmeldingen skjer etter "FØRST TIL MØLLA" prinsippet og er ikke endelig før dette bekreftes endelig av oss (hvis dere får tilbud om plass trenger vi mer informasjon, og påmeldingen er IKKE endelig før vi har alt vi trenger).

  Evt. Spørsmål kan rettes toyensportsklubb@gmail.com

  For mer informasjon om Sjøkorpset se HER. • 22 Mar 2019 11:14 AM | Anonymous


  Søndag 7. april arrangerer Tøyenakademiet (Tøyen Sportsklubb`s rollemodellprogram) "Supersøndag" i Vahl flerbrukshall mellom klokken 11.30 og 15. 00 (Oppmøte senest 11.15 og premieutdeling ca 14.30).

  Arrangementet er GRATIS og forbeholdt barn i nabolaget som går i 1. - 7. klasse (født 2012 - 2006)

  Hallen ligger rett ved Vahl skole og adressen er: Vahls gate 4, 0187 Oslo (Inngang fra Heimdalsgata)

  Hallen vil bli delt inn forskjellige aktivitetsområder og barna blir delt inn i grupper etter alder som sammen skal gjennom de ulike aktivitetene innen ballspill (stikkball, basket, fotball osv.), diverse leker, teatersport, turn/capoeira m.m.

  Alle forhåndspåmeldte deltakerne (INNEN tidsfristen) får premie (evt. etteranmeldte) så lenge beholdningen rekker)

  - PÅMELDINGSFRIST onsdag 3. April

  - Oppmøte: senest kl. 11.15 – Premieutdeling 14.15

  - Alle barna i 1. - 4. klasse MÅ ledsages av en voksen som er tilstede og tar       ansvar for barnet under HELE arrangementet

  - Deltakerne trenger: Treningstøy, gymsko for innendørs bruk, matpakke og vannflaske!

  - Foresatte med barn i 5. – 7. klasse som melder på deltakere samtykker samtidig til at barnet deltar på eget ansvar og at det kan gå frem og tilbake på egenhånd:

  Trykk HER for (obligatorisk) elektronisk påmelding 


  Spørsmål vedrørende påmeldingen kan rettes til Øystein Olsen Amdam på E- post: oeama002@osloskolen.no


<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 

Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software