Tøyenakademiet

Tøyenakademiet er Tøyen Sportsklubb sin egen leder- og frivillighetstrening for ungdom i området mellom 15-25 år. Kursopplegget består av 12 samlinger med ulike temaer. Det er en forutsetning for å få trener-­ og lederjobb i Tøyen Sportsklubb, at man har gjennomført Tøyenakademiet. Det rekrutteres til nytt kull hver høst.


Målsettinger med Tøyenakademiet: ­ 

  • Motivere ungdom som til å ta på seg verv innen Tøyen Sportsklubb eller andre lag og organisasjoner ­ 
  • Gi ungdom kompetanse til å ivareta roller og funksjoner både innen frivillighet og i samfunnet forøvrig på en god måte ­ 
  • Gjøre deltakerne til synlige og positive rollemodeller i nærmiljøet ­ 
  • Gjøre deltakerne bevisste på hvordan diskriminering og fordommer kommer til uttrykk, og kjenne til metoder for å sette fokus på dette ­ 
  • Tøyenakademiet skal gi positive ringvirkninger for hele Tøyen gjennom å lære opp ungdom til å ta ansvar for lokalmiljøet ­
  • Etter at deltakerne er ferdige vil det være forventet at de involverer dere i opplæringen av neste kulls Tøyenakademi­.

Vi tror på denne måten at Tøyenakademiet kan gi ungdom verktøy til å spille en viktig rolle i Tøyens positive utvikling også og ikke minst endre folks holdninger til ungdom som kommer herfra. Kurset vil gi deltakerne kompetanse til å ivareta roller og funksjoner både innen frivillighet og samfunn på en god måte slik at de med god selvtillit kan ta på seg både verv og jobb - både i klubben vår og utenfor.  

Rekruttering til TAK 8 (skoleåret 2022/2023)

Det blir 3 rekrutteringsmøter på Tøyen skole fra klokken 17:30.


Tirsdag 15. September 

Tirsdag 20. September

Torsdag 22. September


Her er link for å registrere seg til møtet: https://forms.gle/mfbPPR7kLRFtku2S8


Følg Tøyenakademiet på Facebook - https://www.facebook.com/toyenakademiet/


Les mer om Tøyenakademiet i media her:

Tøyenakademiet vil gjøre ungdom til synlige, positive rollemodeller

19- årige Abdullahi Bashir er Tøyen- beboernes nye talsperson


Les mer om Alnaskolen i media her:

Tøyenakademiet ruler!

Tøyenakademiet er gjort mulig med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen, IMDI, Fred Olsen Social Engagement Group (FOSEG) og Områdeløft Tøyen

                                 


 

Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software